Erfenis afwikkelen

Erven

Als er een erfenis plaatsvindt, hebben de erfgenamen of erfgenamen automatisch een aantal verplichtingen. U moet de nalatenschap verzorgen, legaten en verplichte deelvorderingen vervullen en aangifte erfbelasting doen. Het kan nodig zijn om een ​​verklaring van erfrecht aan te vragen of om de aansprakelijkheid voor schulden in de nalatenschap te beperken. Wie zijn verplichtingen als erfgenaam niet kent, loopt het risico vermogensbestanddelen te vernietigen, in een juridisch geschil te belanden en schadevergoeding te eisen. Als een van de toonaangevende landelijke erfrechtkantoren adviseren wij ondernemers en vermogende particulieren bij juridische en fiscale vraagstukken op het gebied van erfrecht, erfrecht en schenkingen. Neem voor een vrijblijvende machtigingsaanvraag direct telefonisch of per e-mail contact op met een van onze contactpersonen of gebruik het contactformulier aan het einde van deze pagina. Onze gratis online generator: ROSE & PARTNER Erfgoedcheck biedt u veel informatie voor de verwerking van uw erfenis met individuele berekeningen en informatie over successiequota, bijzonderheden in de boedel en erfbelasting

Aanvaarding & afwijzing – zo snel word je erfgenaam

Volgens het erfrecht wordt men automatisch erfgenaam op het moment van overlijden van de erflater. In het bijzonder is noch een expliciete aanvaarding van de erfenis noch de aanvraag van een verklaring van erfrecht vereist. Als de erfgenaam echter aangeeft de erfenis te aanvaarden, kan hij deze niet meer weigeren. Hetzelfde geldt als hij de afstand van 6 weken (6 maanden als de erfgenaam in het buitenland is) laat verstrijken. Dit begint wanneer de erfgenaam kennis krijgt van de erfenis.

Bij verwarrende nalatenschappen en eventuele schulden kan het voor de erfgenamen moeilijk zijn om binnen de gestelde termijn te beslissen of de erfenis moet worden aanvaard of afgewezen. Als later blijkt dat het besluit een vergissing was, kan daartegen beroep worden aangetekend. De beroepstermijn is zes weken voor zowel acceptatie (inclusief het niet voldoen aan de weigeringstermijn) als weigering. Het aanvechten van de acceptatie wordt beschouwd als een verklaring van afstand en de verklaring van afstand wordt als een acceptatie beschouwd.

Begrafenis – wat maakt het uit, wie betaalt?

Een van de meest urgente zaken bij een overlijden is de begrafenis. De nabestaanden, zoals echtgenoten of kinderen, moeten hiervoor zorgen. Zij zijn wettelijk verplicht om de begrafenis van de overledene te organiseren (begrafenisplicht).

De erfgenamen moeten de begrafenis betalen (kostenvergoeding). Het kan voorkomen dat de verplichting tot begrafenis en de verplichting tot het dragen van de kosten niet voor dezelfde persoon gelden, namelijk als de overledene andere personen in het testament had dan zijn of haar nabestaanden. Als de nabestaanden die verantwoordelijk zijn voor de begrafenis de kosten van de begrafenis voorschieten, kunnen zij deze door de erfgenamen laten vergoeden.

Schulden – wie betaalt de schulden van de nalatenschap?

Met de erfenis gaan niet alleen de bezittingen van de overledene over op de erfgenamen, maar ook hun schulden. Daarnaast blijft de erfgenaam aansprakelijk voor verplichtingen die voortvloeien uit de nalatenschap, met name uit verplichte deelrechten, legaten en voorwaarden. Als u de erfgenaam bent, bent u in eerste instantie volledig aansprakelijk voor alle schulden van de nalatenschap, dus niet alleen met de erfenis, maar ook met uw andere bezittingen. Er zijn echter verschillende manieren om deze aansprakelijkheid jegens de schuldeisers van de boedel te beperken – zoals de openbare kennisgevingsprocedure, de verdediging van behoeftigheid, de insolventie van de boedel of het beheer van de boedel. Gebruik eerst het bezwaar van drie maanden om een ​​overzicht van de boedel te krijgen. In de gemeenschap van erfgenamen kan elke mede-erfgenaam zijn of haar aandeel in de nalatenschap beperken totdat de nalatenschap is verdeeld, op voorwaarde dat hij of zij nog niet onbeperkt aansprakelijk is.

In de meeste gevallen is het verstandig om in dit geval een advocaat erfrecht in de arm te nemen.

Erfenis afwikkelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven